TEAMG กำไรปี 2562 พุ่ง

“ทีมกรุ๊ป” เปิดงบปี 2562 กำไรสุทธิ 115.45 ล้านบาท โชว์รายได้รวม 1,846.13 ล้านบาท เติบโต 11พร้อมลุยจ่ายปันผล 0.06 บาทต่อหุ้น กางแผนปี 2563 วางเป้ารายได้เติบโต 10

ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG  เปิดเผยว่า  ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่  115.45 ล้านบาท เติบโต 1.67% จากปี 2561 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 113.56 ล้านบาท และบริษัทยังมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,846.13 ล้านบาท เติบโต 11% จากปี 2561  มีรายได้จากการให้บริการทั้งสิ้นอยู่ที่ 1,666.51 ล้านบาท

อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ได้มีมติจ่ายเงินปันผล 0.11 บาทต่อหุ้น ดังนั้นทำให้บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัทยังได้กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) ในวันที่ 27 เมษายน 2563 ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 28 เมษายน 2562 และบริษัทจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อขอมติอนุมัติต่อไป และมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

สำหรับแผนการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตประมาณ 10% จากปี 2562 เนื่องจากในขณะนี้บริษัทมีมูลค่างานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 3,800 ล้านบาท โดยจะมีการทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกันบริษัทวางแผนที่จะเข้ารับงานในปี 2563 มากกว่า 2,000 ล้านบาท โดยในปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาทั้งงานโครงการภาครัฐและภาคเอกชนอีกครั้งหลายโครงการ รวมถึงในปีนี้ยังมีแนวโน้มที่จะมีงานออกมาให้ทางบริษัทเข้ายื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาออกมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

“ผลการดำเนินงานในปี 2562 ออกมาเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งมีการเติบโตทั้งกำไรสุทธิและรายได้ รวมทั้งเรายังจะมีการจ่ายเงินปันผล 0.06 บาทต่อหุ้นอีกด้วย และในปีที่ผ่านมาเรายังได้สำรองผลประโยชน์พนักงานตามกฎหมายแรงงานที่ประกาศบังคับใช้ แต่ผลการดำเงินงานก็ยังมีการเติบโต ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพอยู่ในระดับที่ดีมาก ส่วนในปีนี้ทางบริษัทมองว่าจะมีทั้งงานภาครัฐ เอกชน ออกมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการของการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ก็น่าจะออกมาด้วย ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวก และช่วยให้ผลการดำเนินงานของเรามีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง”

Related posts

Leave a Comment