ธ.กรุงเทพปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก กรณีขอปิดปรับปรุงระบบงานชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ลูกค้าของธนาคารและลูกค้าต่างธนาคาร ไม่สามารถใช้บริการในวันและช่วงเวลาที่กำหนดได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 23.00 น.– วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น.

·       บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking)

·       บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

·       บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง (BIZ iBanking)

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 00.00 น. – 02.30 น.

·       บริการโอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) จากต่างธนาคารเข้าบัญชีของธนาคารกรุงเทพ และจากเครื่องบัวหลวง เอทีเอ็ม (ATM)

·       บริการ eWallet

·       บริการชำระบิลข้ามธนาคาร (Cross Bank Bill Payment)

·       บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต (E-commerce) ด้วยบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ

·       ลงทะเบียนสมัครใช้บริการ Direct Debit บริการ SMS ผ่านเครื่องบัวหลวง เอทีเอ็ม (ATM) บริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ (Bangkok Bank Mobile Banking) และบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking)

·       บริการซื้อ-ขาย กองทุนเปิด และพันธบัตร ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของธนาคาร

·       ธุรกรรมการโอนเงินบุคคลที่ 3 โอนเงินต่างธนาคาร (ORFT) และชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านเครื่องบัวหลวง เอทีเอ็ม (ATM) จะไม่ได้รับ SMS แจ้งการทำรายการ

ทั้งนี้ ธนาคารขออภัยลูกค้าทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย โดยสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารกรุงเทพทุกช่องทาง ได้แก่ www.bangkokbank.comBangkok Bank Line Official หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1333 หรือ 0 2645 5555./

Related posts

Leave a Comment