การเคหะฯพลิกโฉมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติพลิกโฉมที่อยู่อาศัยแนวใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง เปิดตัว “บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า” บ้านเช่าพร้อมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

มูลนิธิร่วมทางฝัน ช่วยผู้ป่วยโควิด

มูลนิธิร่วมทางฝัน โดย SENA เคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์  มอบเครื่องมือ-อุปกรณ์ มูลค่า 30 ล้านบาท ช่วยผู้ป่วยโควิด 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เปิดอบรมเทคนิคบริหารร้านโฆษณาผ่าน Facebook

กรมพัฒน์ฯเปิดรับสมัครร้านอาหารทั่วไทย อบรมหลักสูตร ‘DBD Booster for Smart Restaurants’ แบไต๋…เทคนิคบริหารร้านและโฆษณาผ่าน Facebook สร้างธุรกิจให้ปัง! 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เศรษฐกิจยุคดิจิทัลกับการเอาตัวรอดของธุรกิจอาหาร

โอกาสธุรกิจอาหาร ก้าวให้ทันลูกค้ายุค ‘NEXT NORMAL’ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดึงศาสตร์ Green Medicine เยียวยาโรคร้าย

พานาซี  ดึงศาสตร์ Green Medicine (ยาสีเขียว) เยียวยาโรคร้ายให้คนไทย ต่อยอด นวัตกรรม Preventive Medical การแพทย์เพื่อการป้องกันเพื่อยับยั้งไปสู่การรักษา 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More