“สมาร์ท โชวห่วย”

พาณิชย์ พบปะผู้ประกอบการร้านค้าส่ง-ค้าปลีก ดูความพร้อมของร้านค้าก่อนพัฒนาเป็น “สมาร์ท โชวห่วย”   เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไข-ปรับใช้ และพัฒนาให้ตรงจุด 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

โอนเงินผ่านบล็อกเชนแบบเรียลไทม์

กรุงศรี เปิดบริการ Krungsri Blockchain Interledgerโอนเงินผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนแบบเรียลไทม์ จาก สปป.ลาว มายังประเทศไทย  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เปิดเช่าพื้นที่เคหะชุมชนห้วยขวาง

กคช.เปิดให้เอกชนยื่นเสนอราคาสิทธิเช่าพื้นที่ว่าง ภายในเคหะชุมชนห้วยขวาง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

EVER โชว์กำไรโต 300%

EVER โชว์9 เดือนมีกำไรสุทธิ 435.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 300% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เร่งพัฒนาต้นแบบระบบการตัดอ้อยสด

“สุริยะ”เดินหน้าพัฒนาต้นแบบระบบการตัดอ้อยสดและบรรทุกอ้อยเข้าโรงงาน และนำเสนอครม. หวังให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลดต้นทุน ลดมลพิษ ลดการสูญเสีย ลดความเดือดร้อนของชุมชนอย่างเต็มที่ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More