ไฟเขียวพ.ร.บ.คู่ชีวิต

ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. … คู่รักเพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสได้ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เผยกลยุทธ์การบริหารบุคลากร 4 องค์กรชั้นนำ

“จ๊อบไทย” เผยกลยุทธ์การบริหารบุคลากรของ 4 องค์กรชั้นนำ ไทยเบฟ – ธนาคารกสิกรไทย – ทรู – SCG พร้อมสำรวจคุณสมบัติที่มองหาจากคนทำงานรุ่นใหม่ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ตลาดโรงแรมไทยเปลี่ยนรับ New Normal

ซีบีอาร์อีเผยตลาดโรงแรมไทยเปลี่ยนรับ New Normal 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธุรกิจโรงแรมไทยมีโอกาสฟื้นตัว

ธุรกิจโรงแรมไทยมีโอกาสเริ่มฟื้นตัวหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ต่อเนื่องอัตราการเข้าพักโรงแรมในกรุงเทพฯ และภูเก็ตมีแนวโน้มผ่านพ้นจุดต่ำสุดในเร็วๆ นี้ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ผลสำรวจชี้ชัดลูกค้ายังยึดความสัมพันธ์กับธนาคาร

PwC เผยลูกค้าแบงก์ยังคงยึดความสัมพันธ์ที่มีอยู่เดิมกับธนาคารเป็นหลัก แม้จะเปิดบัญชีธนาคารดิจิทัลไปแล้ว 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More