ถึงเวลาเอเชียแปซิฟิกกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค

PwC เผยรายงานล่าสุด Asia Pacific’s Time ชี้เรย์มันด์ ชาวต้องยึด 5 เสาหลักในการแก้ปัญหาความท้าทายที่คุกคามการเติบโตของภูมิภาค รวมทั้งเรียกร้องให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมร่วมกันปฏิบัติตั้งแต่ตอนนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกประเทศในภูมิภาคจะสามารถมีอนาคตที่มีความก้าวหน้าและยั่งยืนร่วมกัน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

นักลงทุนอสังหาฯแห่ปรับพอร์ต

ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจส่งผลนักลงทุนอสังหาฯ ปรับพอร์ตใหม่ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก ปี 64

ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันตก ก้าวต่อไปสู่ปี 2564 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

บพท. หนุนประเมิน“สุขภาพทางการเงิน”

บพท. หนุนนักวิจัยมหาวิทยาลัย  ประเมิน “สุขภาพทางการเงิน” และสร้าง “กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ”  ให้กับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าไปทำวิจัยภายใต้กรอบ “Local Enterprises” 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ส่องที่อยู่อาศัย Q3 -แนวโน้มปี 64

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาส 3 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563-2564 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More