อเมริกันสแตนดาร์ดเผยโฉม Studio S Collection

อเมริกันสแตนดาร์ด เผยโฉม  Studio S Collection ประกอบด้วย โถสุขภัณฑ์ชิ้นเดียวดีไซน์แบบไร้ถังพัก และอ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ ดีไซน์ทรงรี ให้ความรู้สึกโมเดิร์น 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

LPN เปิดสำนักงานขายทุกโครงการ

LPN เปิดสำนักงานขายทุกโครงการให้เยี่ยมชมในแบบ New Normal  พร้อมแคมเปญ “เดือน 9-9 ยูนิต” ราคาพิเศษ 1.79 ลบ. ที่ “ลุมพินี วิลล์ จรัญ – ไฟฉาย”  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อีเอสซี จับมือนิด้า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ FinTech

นางสาวสินีนารถ เองตระกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง บริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อจัดตั้งและดำเนินการพัฒนาศูนย์การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับ FinTech  ณ เอสพาร์ค โฮเต็ล นางสาวสินีนารถ   กล่าวว่า โลกการเงินอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก การเงินในปัจจุบันจะถูกทดแทนและแทนที่ด้วยระบบการเงินที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นผลให้ระบบการเงินต่างๆ จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลก ต่างให้ความสนใจและมีแนวทางที่จะปฏิรูประบบการเงินของตัวเองให้ทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Crypto Currency , Digital Money, Token ต่างๆ รวมถึงการให้การยอมรับระบบการเงินรูปแบบใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่ระบบการเงินปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปที่กำลังสนใจระบบการเงินที่เรียกว่า FinTech  บริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จึงร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดตั้งและดำเนินการพัฒนาศูนย์การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้ประชาชนที่สนใจได้ มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้เกิดทักษะที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง โดยทางบริษัท อีเอสซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จะเป็นผู้จัดหาสถานที่รวมทั้งอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในศูนย์การให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ FinTech สำหรับรองรับประชาชนผู้สนใจ ซึ่งศูนย์นี้คาดว่าจะก่อตั้งเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2564 และเริ่มเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาอบรมได้ ตั้งแต่ มกราคม 2565 เป็นต้นไป 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

มจธ.นำร่องหลักสูตร“DD-CT KMUTT” ป้อนตลาดงานยุคดิจิทัล

ท่ามกลางปัญหาด้านการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลก การขับเคลื่อนหลักสูตรใหม่เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับนักศึกษาไทยในยุคดิจิทัล กับเทรนด์การทำงานของโลกในยุคใหม่ หรือ New Normal ที่เทคโนโลยีมีผลกับการใช้ชีวิตมากขึ้น 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เพราะเราห่วงใย อยากให้ทุกคนปลอดภัย

‘บ้านปู เน็กซ์’ จับมือ ‘UMT’ จัดโครงการ ‘มูฟมี อาสาขนส่ง’ ภารกิจภายใต้กองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 นำรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ‘มูฟมี’ (MuvMi) ให้บริการรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว พาส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More