การเคหะฯพลิกโฉมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย

การเคหะแห่งชาติพลิกโฉมที่อยู่อาศัยแนวใหม่สำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง เปิดตัว “บ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า” บ้านเช่าพร้อมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กรมพัฒน์ฯหาต้นแบบผู้ประกอบการออนไลน์

กรมพัฒน์ฯ  เฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการสินค้าชุมชนแห่งปี (Thailand e-Commerce Genius 2021) เป็นต้นแบบผู้ประกอบการชุมชนออนไลน์รุ่นใหม่ รองรับการค้ายุค New Normal  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อก.เผยดัชนีผลผลิตอุตฯปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91

อก. เผยดัชนีผลผลิตอุตฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ภาพรวม 10 เดือนแรก ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 จากส่งออกโตต่อเนื่อง 8 เดือนติด 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กนอ.- GPSC – TTM ลงนามศึกษาโรงไฟฟ้าป้อนนิคมฯ ภาคใต้

กนอ. ลงนามร่วม GPSC- TTM ศึกษาและวิจัยพัฒนาโรงไฟฟ้าป้อนภาคการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จ.สงขลา เล็งสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า หนุนพลังงานสะอาด มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

การเคหะฯ ชู”โครงการอาคารเช่า”ยกระดับคุณภาพชีวิต

การเคหะแห่งชาติ ชู“โครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย” ยกระดับคุณภาพชีวิต เผยผู้เช่าโครงการสมุทรสาคร ( กระทุ่มแบน 3) ประสานเสียง มั่นใจการดูแลภายใต้การเคหะแห่งชาติ ทั้งลดภาระค่าใช้จ่าย ปลอดภัย เดินทางสะดวก 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More