ผู้ใช้รถ ใช้ถนน เฮ คปภ.เพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์

คปภ. ลงนามในคำสั่งนายทะเบียนเพิ่มความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจแล้ว มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน นี้ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“ปั้น”นักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่

กสอ. ลงพื้นที่เมืองน่าน บุกบ้านถั่วลิสง ต้นแบบความสำเร็จ “ปั้น” นักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ ผ่านหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ต่อยอดธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มปีละกว่า 4 – 5 ล้านบาท    60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดันสินค้าชุมชน ตอบโจทย์ตลาดโลก

พาณิชย์ตรัง ส่งเสริมการสร้างสินค้าตกแต่งชุมชนผลิตภัณฑ์ก้านจาก ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด จัดเวิร์คช็อปต่อยอดความรู้ พร้อมเปิดช่องทางการขายครอบคลุมออฟไลน์-ออนไลน์ เพิ่มรายได้ชุมชน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ขับเคลื่อนผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมไทย

สถาบันเพิ่มฯเดินหน้ายกระดับผลิตภาพทุกภาคส่วน เพิ่มทักษะความสามารถของแรงงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร ให้สามารถเติบโตและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กนอ.พร้อมเปิดนิคมฯสระแก้ว

กนอ.เตรียมเปิดให้บริการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้วอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้  หลังการพัฒนาพื้นที่ครบ 100% บนพื้นที่กว่า 600 ไร่ โดยคาดว่าหลังการเปิดใช้จะทำให้เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More