ชวนเที่ยวงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ชวนเที่ยวงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ประจำปี 2562 พร้อมโชว์บริการครบวงจร ออกร้านบริการขนส่ง กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับบริการส่งด่วนทั้งในและระหว่างประเทศเฉพาะในงานเท่านั้น 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

สุดยอด! นักพัฒนานวัตกรรมประกันภัย

เผยโฉม! สุดยอดทีม InsurTech ผู้ชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีด้าน การประกันภัย “OIC InsurTech Award 2019” ภายใต้โจทย์ “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการประกันสุขภาพ”พร้อมต่อยอดพัฒนาผลงานให้สามารถใช้งานได้จริง เสริมแกร่งอุตสาหกรรมประกันภัยไทย 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

จัดการน้ำอย่างไรเพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ

 สถาบันจัดการน้ำระหว่างประเทศ (IWMI) ประมาณการว่าในราว ค.ศ.2025 สองในสามของประชากรโลก คือประมาณ 4,000 ล้านคน ใน 48 ประเทศ จะเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำ ในขณะที่ธนาคารโลกคาดการณ์ว่าอีก 30 ปีข้างหน้า ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกจะประสบกับภาวะขาดแคลนน้ำหากยังคงมีพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยเช่นปัจจุบัน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

หารือความร่วมมือด้านการลงทุน

“สุริยะ” หารือความร่วมมือด้านการลงทุนกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่น           นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะเดินทางไปเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานองค์การสนับสนุน SME แห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) พร้อมคณะ ได้เข้าพบหารือแนวทางการพัฒนา SME ร่วมกันผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนานักวินิจฉัย และโครงการ T-Goodtech ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ สามารถเชื่อมโยงธุรกิจในรูปแบบ B2B โดยใช้ระบบ IT รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างกัน โดยที่ผ่านมาก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนจากการจับคู่ธุรกิจกว่า 300 ล้านบาท  โดยทั้ง 2 หน่วยงานยืนยันจะพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้เกิดการจับคู่ธุรกิจระหว่างกันเพิ่มขึ้น โดยตั้งเป้าไว้ 2 เท่าจากเดิม           จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามMOU ระหว่าง กระทรวงอุตสาหกรรม และ สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Cooperation Society : JTECS) โดยนายทาเคชิ อุชิยามาดะ ประธานJTECS และ ประธานบริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ จำกัด นายฮาจิเมะ คูวาตะ ประธานร่วม JTECSเพื่อผลักดันอุตสาหกรรม Automation และRobotics ระบบอัตโนมัติในประเทศไทย และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในไทย ซึ่งสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 รวมถึงการพัฒนา SI หรือsystem integrator ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าการสร้างระบบ SI ให้เกิดขึ้นจำนวน 1,400ราย ภายในระยะเวลา 4 ปี ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยผลักดันให้การจัดตั้งสมาคมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในเวลาอันใกล้นี้ “ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนประเทศญี่ปุ่น ที่ได้สนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทย รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ด้วยการให้ไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับโรงงานในประเทศไทย” นายสุริยะกล่าว นอกจากนี้ ยังได้หารือกับ นายอิชิซูกะ ฮิโรอากิ ประธานองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (NEDO) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประหยัดพลังงานผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสาธิตการ    รีไซเคิลซากรถยนต์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม คัดแยกและรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่เป็นความร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และ โครงการสาธิตการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์จากซากชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มีการลงนาม MOU ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)           โดยทั้ง 2โครงการ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานจากการนำเอาชิ้นส่วน/วัตถุดิบจากการรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำให้มีมูลค่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือร่วมกันภายใต้นโยบาย BCGคือ Bio Economy ,…

Read More

กคช.พร้อมทดสอบระบบ Big Data

กคช. เร่งบูรณาการข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ พร้อมทดสอบระบบ Big Data ให้สมบูรณ์ภายในปี 2563 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More