เตรียมคอร์สให้คำปรึกษาฝ่าโควิด-19

กระทรวงพาณิชย์ ระดมทีมผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจจัดหลักสูตรให้ความรู้พัฒนาศักยภาพธุรกิจบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ นักธุรกิจบริการมืออาชีพ (DBD-SPE) และนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (DBD-ACM) คาดจะช่วยกอบกู้ธุรกิจไทยหลังต้องเผชิญภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ยื่นงบการเงิน ผ่านDBD e-Filingช่องทางเดียว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนุน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ …สู้โควิด-19” ออกประกาศ..งดให้บริการนำส่งงบการเงิน สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และสำเนารายงานประจำปีของนิติบุคคล ด้วยตนเอง  ให้นำส่งฯ ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ DBD e-Filing เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ยอดจดทะเบียนธุรกิจก.พ.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยการจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

สุริยะ สั่งแจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น

ก.อุตสาหกรรมเตรียมแจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้น จัดส่งทางไปรษณีย์ไทย ถึงมือประชาชนในกรุงเทพฯ  ล็อตแรกในต้นเดือนเมษายนนี้ และ แจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงและประชาชนอาศัยในพื้นที่เสี่ยงในเขตปริมณฑลและพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวัง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กนอ.ชวนใช้บริการผ่านออนไลน์

กนอ.ขอความร่วมมือใช้บริการอนุมัติ-อนุญาตผ่านระบบออนไลน์ ตอบโจทย์รัฐเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More