ทีเส็บเพิ่มความสามารถการแข่งขันไมซ์ไทย

ทีเส็บเดินหน้ายกระดับงาน One Stop Service เป็นระบบถาวร เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้ไมซ์ไทย เผยผลการศึกษาการแนวทางการจัดตั้ง “ศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวกธุรกิจไมซ์” 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ชวน ชิม ช้อป ชิลล์สินค้าเกษตรแปรรูป

กสอ. ชวน ชิม ช้อป ชิลล์สินค้าเกษตรแปรรูป สนับสนุนเกษตรกรไทย 2 – 6 มี.ค. 63 นี้ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

โชว์เคสเส้นทางท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า

อพท.โชว์ความสำเร็จพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“ไทย”ศูนย์กลางมาตรฐานไมซ์

ทีเส็บ ดันประเทศไทยเป็น “สถาบันองค์ความรู้ไมซ์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” มุ่งสร้างมาตรฐานให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยอย่างยั่งยืน สร้างผู้ประกอบการมาตรฐานสูง เสริมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ร่วมพัฒนาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. และ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชน หรือ อพท.  4  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More