เผยจดทะเบียนธุรกิจ มกราคม 2563

การจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนมกราคม 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า               นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แถลงข่าวการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนมกราคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  ผลการจดทะเบียนธุรกิจ ธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนมกราคม             – จำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่  มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ      ในเดือนมกราคม 2563 จำนวน 6,942 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 16,256 ล้านบาท             – ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 633 ราย คิดเป็น  ร้อยละ 9 รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 351 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร จำนวน 225 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลำดับ – ธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน  โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน 5,008 ราย คิดเป็นร้อยละ 72.14 รองลงมา คือช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 1,833 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.40 รองลงมา คือช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 90 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.30 และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.16 ตามลำดับ     ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ เดือนมกราคม           – จำนวนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ ประจำเดือนมกราคม 2563 มีจำนวน 1,407 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 3,900 ล้านบาท               …

Read More

เจาะลึกการตลาดในปี 2562

เจาะลึกการตลาดในปี 2562 และสำรวจเส้นทางการตลาดของแบรนด์ปีที่ผ่านมา 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เตรียมวางศิลาฤกษ์ดินแดงแปลง A /D1

กคช. เตรียมวางศิลาฤกษ์ดินแดงแปลง A และ D1 ภายใน เม.ย. 63 หลัง กก.วล. ไฟเขียว EIA 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

FPTขายบิ๊กล็อต FTREIT 61.2 ล้านหน่วย มูลค่า 943 ล้านบาท

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ขายบิ๊กล็อตหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” จำนวน 61.2 ล้านหน่วย มูลค่า 943  ล้านบาท 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ทุนธนชาต กำไรโต 38%

ทุนธนชาต ประกาศผลการดำเนินงานปี 2562 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมอยู่ที่ 16,760 ล้านบาท +6% จากปีก่อน โดยเป็นกำไรสุทธิส่วนของบริษัทฯ จำนวน 10,807   ล้านบาท +38% จากปีก่อน  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More