อพท.จัดนิทรรศการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 นำชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออก จัดแสดงนิทรรศการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ในงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 56 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยตั้งเป้าขายผลิตภัณฑ์สินค้าและแพ็คเกจโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อช่วยภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการผู้อำนวยการ อพท. เปิดเผยว่า “การออกบูธประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของภาคตะวันออกในครั้งนี้ คาดว่า อพท. จะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งในบูธมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ให้ผู้ที่สนใจได้ร่วมกิจกรรม มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและแพ็คเกจโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมโปรโมชั่นส่วนลดต่าง ๆ เพื่อดึงความสนใจแก่ผู้ชมภายในงาน ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในภาคตะวันออก ในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถรองรับผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย คือเว็บไซต์ www.smartactivebeach.dasta.or.th อีกด้วย” ภายในบูธ อพท.3 แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ใช้เวิร์คช้อปกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ส่วนที่ใช้จัดแสดงนิทรรศการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และส่วนจัดจำหน่ายสินค้าและโปรแกรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในภาคตะวันออก ชุมชนท่องเที่ยวภาคตะวันออกที่ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ มีจำนวน 5 ชุมชน คือ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี, ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลไร่หลักทอง จ.ชลบุรี, ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบ้านปึก จ.ชลบุรี, ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหนองชากแง้ว จ.ชลบุรี และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลคลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีผลิตภัณฑ์สินค้าของชุมชน อาทิ ผ้าทอคุณย่าท่าน, เครื่องจักสานพนัสนิคม, เสื้อมัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว ตลอดจนขายแพ็คเกจโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความหลากหลาย     60 SHARES Share…

Read More

อพท.จับมือดีป้า ลาซาด้าช่วยชุมชนขายของออนไลน์ 

อพท.3 จับมือดีป้า และลาซาด้า เสริมทักษะ e-Commerce เปิดร้านค้าออนไลน์ หวังเพิ่มโอกาสด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์บนออนไลน์ ตั้งเป้าเพิ่มช่องทางสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออก  คงปฎิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID–19) ด้านเศรษฐกิจ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาครัฐจะเร่งผลักดันให้เกิดการใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว แต่จนถึงขณะนี้ สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนัก   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับกระทบอย่างหนัก จากการปิดเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวไทย ก็ยังไม่ท่องเที่ยวมากเท่าที่ควร แม้ว่า ภาครัฐจะออกมาตรการต่าง ๆ มากระตุ้นภาคท่องเที่ยวก็ตาม  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 จึงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย พัฒนาทักษะ e-Commerce ให้กับชุมชนในภาคตะวันออก ด้วยการให้ความรู้ชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออก และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับสถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19   นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า ในช่วงที่รัฐบาลมีการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวขาดรายได้ อพท.3 จึงพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ www.smartactivebeach.dasta.or.th แบบชั่วคราว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์ของ อพท. และเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้น   ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลประกาศปลดล็อคดาวน์ อพท.3 จึงจัดให้ความรู้ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้าน e-Commerce ในยุคดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว  ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น โดยดีป้า จะผลักดัน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. เมืองอัจฉริยะ 2. ดิจิทัล สตาร์อัพ จะส่งเสริมให้นำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3.IOT ไทยแลนด์ดิจิทัล วัลเล่ย์ ซึ่งอยู่ระหว่งการก่อสร้างที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4.สร้างคนดิจิทัล และ 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  การนำเทคโนโลยี มาช่วยบริหารธุรกิจ จะช่วยให้ลดต้นทุน และบริหารจัดการได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมใหม่  ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวควรปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบบริหารจัดการ การตลาดดิจิทัล แพลตฟอร์มการท่องเที่ยว ระบบขนส่งสินค้าชุมชน การบริหารลูกค้า ด้วยการนนำระบบอัตโนมัติมาตอบคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้า  ดร.ชินาวุธ กล่าวว่า ท่องเที่ยวชุมชนมีความโดดเด่นในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชน…

Read More

“ANANDA URBAN PULSE 2020”

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว พลาดแล้วจะเสียใจ!! สำหรับคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยคุณภาพเยี่ยมพร้อมอยู่ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ปูพรม Free Wi-Fi ใช้ฟรี! ทั่วประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.)กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา(กลาง) เลขาธิการเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) ระยะที่ 2 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More