จุดประกายไอเดียนวัตกรรมที่แตกต่าง เสริมสร้างธุรกิจใหม่ที่ยั่งยืน

กลุ่มมิตรผล จัดการประกวด MITR beyond Innovation Awards 2022 จุดประกายไอเดียนวัตกรรมที่แตกต่าง เสริมสร้างธุรกิจใหม่ที่ยั่งยืน พร้อมเดินหน้าพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าให้อุตสาหกรรมน้ำตาลและ Bio–based อย่างต่อเนื่อง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดัชนีความเชื่อมั่นในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล Q3 ปี 2565

 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ประจำไตรมาส 3 ปี 2565 พบว่าในภาวะปัจจุบัน ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยมีความเชื่อมั่นเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเป็นการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 2 ปี 2565 โดยสูงขึ้นเกือบทุกด้าน แต่ยังมีความกังวลด้านต้นทุนการประกอบการที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นปัจจัยที่ฉุดดัชนี 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธพว. ร่วมกิจกรรม ‘อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย’

ธพว. ร่วมกิจกรรม ‘อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย’ บรรจุถุงยังชีพ-ปล่อยขบวนคาราวานส่งต่อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท. ชวนทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวอุทยานธรณี

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.  มอบหมายสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว หรือ สพข. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณี (Geopark) วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยนำผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว นักสื่อความหมาย พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมเดินทางทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีลงไปในแหล่งและกิจกรรมการท่องเที่ยว นำร่อง 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยว : “แช่น้ำร้อน ย้อนตำนาน แลวิถีรอยเลื่อนแม่จัน” (อำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสน) และเส้นทางท่องเที่ยว : “ชิม แชะ เช็คอิน รอบถิ่นถ้ำหลวง” (อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย) ทั้งนี้ อพท. จะนำทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากผู้ร่วมเดินทางมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาปรับปรุงการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สีสันแห่งล้านนา” ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยชุมชนยังคงดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมของตนอย่างยั่งยืนต่อไป 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กรุงศรีคาดเงินบาทสัปดาห์นี้ซื้อขายในกรอบ 37.80-38.50

กรุงศรีคาดเงินบาทสัปดาห์นี้ซื้อขายในกรอบ 37.80-38.50 จับตาอีซีบี ค่าใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More