อนันดาฯ วางศิลาฤกษ์ไอดีโอ สุขุมวิท – พระราม 4

คุณมณีรัตน์ ธนัชญ์เศรษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหน่วยงาน ไอดีโอ และไอดีโอ โมบิ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์งานก่อสร้างโครงการ ไอดีโอ สุขุมวิท – พระราม 4 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

การเคหะแห่งชาติ เร่ง”ฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

การเคหะแห่งชาติ เร่งเครื่อง “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง”จัดกิจกรรมอบรมศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะ มุ่งสร้างเครือข่าย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More