กคช.พร้อมทดสอบระบบ Big Data

กคช. เร่งบูรณาการข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ พร้อมทดสอบระบบ Big Data ให้สมบูรณ์ภายในปี 2563 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ชวนประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย

กคช.เปิดกลยุทธ์โค้งสุดท้ายปี 62 รับมือการพลิกโฉมแห่งโลกอนาคต จัด “ประกวดสุดยอดนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย” ครั้งแรก ชิงเงินรางวัลร่วม 300,000 บาท 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กคช.เปิดทางเอกชนร่วม Joint Support

การเคหะแห่งชาติ Kick off โครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนยื่นข้อเสนอ เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นต้น   60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

บ้านสบายเพื่อยายตา

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านผู้สูงอายุ “บ้านสบายเพื่อยายตา” ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 6 หลัง ภายใต้โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ของการเคหะแห่งชาติ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

แฟลตดินแดงทรุด เหตุผู้รับเหมาคำนวณพลาด

กคช.แจงแฟลตดินแดงทรุดตัวลงระหว่างการรื้อถอน เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคของการคำนวณทิศทาง พร้อมเยียวยาผู้เสียหาย 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More