กทปส.ดันศักยภาพเทคโนโลยีการแพทย์

กทปส.ผลักดันศักยภาพด้านเทคโนโลยีการแพทย์ผ่านระบบห้องแยกโรคชนิดความดันลบ และระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) รพ. สมเด็จฯ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“สุภาษิต คำ ปัง ปัง”

กทปส. แนะนำรายการดี ๆ เพื่อเยาวชนไทย กับ รายการสุภาษิต คำ ปัง ปัง” 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กทปส.เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการ

กทปส. เปิดรับทุนสนับสนุนโครงการประเภทที่ 2 จำนาน 11 โครงการ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับภาคอุตสาหกรรมกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More