กคช.จัดเวทีแลกเปลี่ยนโครงการฟื้นฟูดินแดง

กคช.จัดกิจกรรมเวทีเสวนาพบปะผู้อยู่อาศัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง หัวข้อ “ชุมชนดินแดงเข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน” และร่วมขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่ 2 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กคช.มอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส

กคช. มอบบ้านให้ผู้ด้อยโอกาสจังหวัดนราธิวาส 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กคช.MOU AIT ขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย

การเคหะแห่งชาติ และ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ “ความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอาคารและเคหะสถาน” 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กคช. จัดโครงการพัฒนาสินค้าชุมชน

กคช. จัดโครงการพัฒนาสินค้าชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 2 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กคช. ชี้แจงแนวทางการพัฒนาชุมชนย่านบางกะปิ

กคช. ชี้แจงและทำความเข้าใจให้ชาวชุมชนเคหะชุมชนคลองจั่น ถึงแผนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชน และแนวคิดการพัฒนาชุมชนภายใต้โครงการ Bangkapi Smart District “บางกะปิ ย่านทันสมัยน่าอยู่ คู่ความรู้ สู่สังคม ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อมที่ดี” 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More