โชว์เคสเส้นทางท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า

อพท.โชว์ความสำเร็จพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้า 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เปิดเส้นทาง “คุ้งบางกะเจ้า”

นายเตชพล ฐิตยารักษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ อพท. ในโอกาสเปิดกิจกรรม “Kick off เที่ยวนี้ที่ไม่เหมือนเดิม…ที่คุ้งบางกะเจ้า” 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ความสุขใกล้แค่เอื้อม 6 เส้นทางท่องเที่ยวใกล้กรุงฯ

เปิด 6 เส้นทางท่องเที่ยว “คุ้งบางกะเจ้า” ชวนสัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี และธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนใกล้กรุงฯ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เยี่ยมชม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธนิทรรศการท่องเที่ยวโดยชุมชนขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ในโอกาสลงพื้นตรวจราชการที่คุ้งบางกะเจ้า 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More