อพท.ดัน”อี-คอมเมิร์ช”สร้างรายได้ให้ชุมชน

อพท.ปรับแผนเน้นโครงการสรา้งรายได้ช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 รอบที่ 2  เตรียมศึกษาเพื่อผลักดันช่องทาง อี-คอมเมิร์ชระบายสินค้าชุมชน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

LPP เข้มยกระดับการดูแลชุมชน

LPP ประกาศ 12 มาตรการยกระดับการดูแลและการบริหารชุมชนกว่า 200 ชุมชน ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธ์ใหม่-2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจ ห่วงใย แบ่งปัน”  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท. ดึงชุมชนรู้คุณค่าวิถีชีวิตสร้างรายได้

ใช้การท่องเที่ยวยกระดับเศรษฐกิจฐานราก อพท. ดึงชุมชนรู้คุณค่าวิถีชีวิตสร้างรายได้ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดัน”เลย.ขึ้นแท่นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก

อพท.เปิดแผนดัน จว.เลย เมืองท่องเที่ยวโลก วางโครงข่าย 15 ชุมชนจาก 9 อำเภอ รองรับการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว ชูความหลากหลายทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างธีมชวนสัมผัส เพิ่มการใช้จ่ายและจำนวนวันพักโกยรายได้ท่องเที่ยวเข้าจังหวัดรวม 3.5 หมื่นล้านบาท 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดัน 81 ชุมชนเจาะนักท่องเที่ยวคุณภาพ

“พิพัฒน์”ดัน”อพท.”ผนึกเครือข่ายรับท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ ผุดโปรแกรมทัวร์สัมผัส 81 ชุมชน เจาะตลาดคุณภาพ สร้างเส้นทางท่องเที่ยวรับวิถี New Normal หลังอพท.ผนึก 6 สมาคมท่องเที่ยวยกระดับศักยภาพด้านการตลาดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More