“GSTC”คัมภีร์นำ อพท.ดันท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

GSTC สูตรสำเร็จท่องเที่ยวยั่งยืน อพท.เล็งขยายผลคุมพื้นที่ทั่วประเทศ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.ดัน“พัทยา”ขึ้นแท่นเมืองสร้างสรรค์สาขาภาพยนตร์

อพท.ดัน“พัทยา”เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์สาขาภาพยนตร์ ของยูเนสโก้ มั่นใจมีอัตลักษณ์ หรือทรัพยากรทางวัฒนธรรมของเมือง เพียบพร้อมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมระดับนานาชาติ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.ดึงนักปั่นท่องเที่ยววิถีชีวิต

อพท . เร่งศึกษาเส้นทางจักรยานเชื่อมสนามบินอู่ตะเภา หวังดึงนักปั่น ท่องเที่ยววิถีชีวิต อัตลักษณ์ชุมชน และอาหารถิ่น สร้างรายได้อย่างยั่งยืน  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.วางระบบท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

อพท.ยกระดับ 5 จังหวัดอีสานใต้เข้าเกณฑ์ GSTC เปิดเวทีความรู้พัฒนาวางระบบท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ผ่านเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ใช้เกณฑ์ 4 มิติ วางระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน           60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.ชวนสัมผัส “แดนพระร่วง “แหล่งอู่ข้าว อู่น้ำ

“อพท.”เปิดเส้นทางเที่ยวแหล่งอู่ข้าว อู่น้ำ การค้าเมืองเก่าสุโขทัย ชู “นาเชิงคีรี-ทุ่งหลวง”ชุมชนโบราณตำนานพระร่วง-ปั้นงานศิลป์ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More