BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

BAM มอบถุงยังชีพและน้ำดื่มช่วยเหลือชาวชุมชนบ่อนไก่

       นายดนัย  ด้วงเจริญ  ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  มอบถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง และน้ำดื่มจำนวน 2,016 ขวด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนบ่อนไก่ พระราม 4 โดยมี นางมาศวัลย์  ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์สร้างสุขทุกวัย บ่อนไก่ เขตปทุมวัน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More