อพท.ชู“สุโขทัย โมเดล”นำพื้นที่พิเศษสู่เมืองสร้างสรรค์โลก

“สุโขทัย” ขึ้นแท่นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลกของยูเนสโก อพท. เดินหน้าจัดสรรงบประมาณ และบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน แย้มแผนดันพื้นที่พิเศษอื่นๆ เข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.คว้าอันดับ 2 องค์กรโปร่งใส

ประกาศออกมาแล้ว สำหรับ“ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ  2562 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เปิดมุมมองสู่ท่องเที่ยวไทยยั่งยืน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานเปิดงานสัมมนา DASTA FORUM 2019 มองมิติใหม่เพื่อการท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน โดยมีนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

นโยบายอพท.เข็มทิศนำท่องเที่ยวสู่ก.เศรษฐกิจ

อพท.เดินหน้าเติมเต็มพัฒนาซัพพลายป้อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตแบบยั่งยืน เผยปี 2562 พื้นที่ต้นแบบชุมชนมีรายได้เพิ่มร้อยละ 20.14  ใช้ท่องเที่ยวช่วยเกิดการกระจายรายได้ เฉลี่ย 0.315  ด้วยหลักการทำงานผ่าน 2 องค์ความรู้หลักคือ GSTC และ CBT Thailand  พัฒนาชุมชนทำท่องเที่ยวยั่งยืน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.ชวนเล่นเกม 3 มิติ

อพท. ส่งเกม 3 มิติ สร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทอง ดึงนักท่องเที่ยวตามรอยเข้าพื้นที่ชุมชนในพื้นที่พิเศษ อพท. พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โครงการ ชิม ชอป ใช้ มั่นใจช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More