สศอ. เผยสรุปผลการประชุม APEC 

สศอ. เผยผลสรุปผล ประชุม APEC Chemical Dialogue ครั้งที่ 29 เขตเศรษฐกิจเอเปครายงานการนำมาตรฐานฉลาก GHS เคมีภัณฑ์มาใช้ในการออกระเบียบ พร้อมประยุกต์ใช้ระบบ OECD MAD เพื่อมุ่งอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าระหว่างประเทศ โดยไทยนำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิด BCG Economy  มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์อย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดหลัก OPEN. CONNECT. BALANCE. 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

สศอ. ร่วมกับ ธปท. จัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมรายภูมิภาค

สศอ.ร่วมกับ ธปท.จัดทำ MPI  รายภูมิภาค ใช้เป็นเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ และติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์อุตสาหกรรมรายภูมิภาคในเชิงลึกเป็นประจำทุกเดือน เผยระยะแรกจะจัดทำดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่เป็นรายภูมิภาค 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ หวังใช้ประโยชน์เป็นการภายในสำหรับหน่วยงานทางเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นลำดับแรกก่อนเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อไป 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

สศอ.ผนึก CLMVสร้างองค์ความรู้ดัชนีอุตสาหกรรม

สศอ. ผนึกกำลังกลุ่มประเทศ CLMV สร้างองค์ความรู้ดัชนีอุตสาหกรรม หวังยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ายการผลิตในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อก. เผย MPI เดือน ม.ค. ขยายตัวร้อยละ 1.99

อก. แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมกราคม 2565 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เผยภาพรวมดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) อยู่ที่ระดับ 104.42 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.99 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.11 จากเดือนก่อนหน้า ด้านดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 1.04 รับอานิสงส์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจฟื้นตัว หลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และเปิดประเทศ  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อก.เผยดัชนีผลผลิตอุตฯปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91

อก. เผยดัชนีผลผลิตอุตฯ ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.91 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ภาพรวม 10 เดือนแรก ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 จากส่งออกโตต่อเนื่อง 8 เดือนติด 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More