อพท.วางระบบท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

อพท.ยกระดับ 5 จังหวัดอีสานใต้เข้าเกณฑ์ GSTC เปิดเวทีความรู้พัฒนาวางระบบท่องเที่ยวยั่งยืนโลก ผ่านเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้ ระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ใช้เกณฑ์ 4 มิติ วางระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยว หวังเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน           60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“พิพัฒน์”อัด”มิชลิน”ทำลายอัตลักษณ์อาหารถิ่น

“พิพัฒน์ รัชกิจประการ” ขอชุมชนรักษาอัตลักษณ์อาหารถิ่น เชื่อเป็นจุดขายดึงนักท่องเที่ยวกลับมาซื้อซ้ำ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เยี่ยมชมความพร้อม “เขากระโดง”

เยี่ยมชมความพร้อม “เขากระโดง” แหล่งท่องเที่ยวอารยสถาปัตย์ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.จับมือดีป้า ลาซาด้าช่วยชุมชนขายของออนไลน์ 

อพท.3 จับมือดีป้า และลาซาด้า เสริมทักษะ e-Commerce เปิดร้านค้าออนไลน์ หวังเพิ่มโอกาสด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์บนออนไลน์ ตั้งเป้าเพิ่มช่องทางสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออก  คงปฎิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19(COVID–19) ด้านเศรษฐกิจ ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าภาครัฐจะเร่งผลักดันให้เกิดการใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว แต่จนถึงขณะนี้ สถานการณ์ต่าง ๆ ยังไม่ได้ดีขึ้นมากนัก   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับกระทบอย่างหนัก จากการปิดเมือง ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวไทย ก็ยังไม่ท่องเที่ยวมากเท่าที่ควร แม้ว่า ภาครัฐจะออกมาตรการต่าง ๆ มากระตุ้นภาคท่องเที่ยวก็ตาม  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 หรือ อพท.3 จึงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ บริษัท ลาซาด้า ประเทศไทย พัฒนาทักษะ e-Commerce ให้กับชุมชนในภาคตะวันออก ด้วยการให้ความรู้ชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออก และผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง เพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์เพิ่มช่องทางสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับสถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19   นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า ในช่วงที่รัฐบาลมีการประกาศใช้ พรก. ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้สถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวขาดรายได้ อพท.3 จึงพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ www.smartactivebeach.dasta.or.th แบบชั่วคราว เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ผ่านช่องทางออนไลน์ของ อพท. และเมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มที่ดีมากขึ้น   ทั้งนี้ เมื่อรัฐบาลประกาศปลดล็อคดาวน์ อพท.3 จึงจัดให้ความรู้ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้าน e-Commerce ในยุคดิจิทัล เพื่อนำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ และเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สถานประกอบการท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยว  ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกถูกขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น โดยดีป้า จะผลักดัน 5 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. เมืองอัจฉริยะ 2. ดิจิทัล สตาร์อัพ จะส่งเสริมให้นำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 3.IOT ไทยแลนด์ดิจิทัล วัลเล่ย์ ซึ่งอยู่ระหว่งการก่อสร้างที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4.สร้างคนดิจิทัล และ 5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  การนำเทคโนโลยี มาช่วยบริหารธุรกิจ จะช่วยให้ลดต้นทุน และบริหารจัดการได้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมใหม่  ซึ่งธุรกิจท่องเที่ยวควรปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ทั้งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบบริหารจัดการ การตลาดดิจิทัล แพลตฟอร์มการท่องเที่ยว ระบบขนส่งสินค้าชุมชน การบริหารลูกค้า ด้วยการนนำระบบอัตโนมัติมาตอบคำถามหรือข้อสงสัยของลูกค้า  ดร.ชินาวุธ กล่าวว่า ท่องเที่ยวชุมชนมีความโดดเด่นในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชน…

Read More

ชวนชมนิทรรศการท่องเที่ยวสร้างสรรค์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3) 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More