ธอส. เอาใจสายมู เพิ่ม 2 บริการเสริมมงคล

ธอส. เอาใจสายมู เพิ่ม 2 บริการเสริมมงคล Phase 2 บน Application : GHB ALL  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

REIC ฉายภาพตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภาคเหนือ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภาคเหนือ 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พิษณุโลก และนครสวรรค์ พบว่า สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายใน ภาคเหนือ 5 จังหวัด ครึ่งแรกปี 2565 ในด้านอุปทานพร้อมขายต้นงวด หรือ Total Supply มีจำนวนโครงการ จำนวนหน่วย และมูลค่า เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 (YoY) มีโครงการเปิดขายใหม่ (New Supply) เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนโครงการ จำนวนหน่วย และมูลค่า โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญของภาคเหนือ มีอัตราขยายตัวของจำนวนหน่วยและมูลค่าโครงการเปิดขายใหม่มากที่สุด 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ด่วน!!รีบจองก่อนหมด สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยปีแรก 1.69%

รีบจองก่อนหมด!! สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยปีแรก 1.69% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง 2% ต่อปี ที่งาน Variety Home Virtual Fair ครั้งที่ 2 จาก ธอส. 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เจาะลึกตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (REIC) รายงานภาพรวมสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และมหาสารคาม พบว่า สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ณ ครึ่งแรกปี 2565 ในด้านอุปทานพร้อมขายต้นงวด หรือ Total Supply มีจำนวนโครงการลดลง เป็นการลดลงของจำนวนหน่วย แต่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากครึ่งแรกปี 2564 (YoY) โดยในครึ่งแรกปี 2565 นี้มีโครงการเปิดขายใหม่ (New Supply) เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนโครงการ จำนวนหน่วย และมูลค่า โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี แม้ว่าจะเป็นจังหวัดที่มีขนาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดรองลงมาจากจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น แต่ในครึ่งแรกปี 2565 นี้มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นของจำนวนหน่วยและมูลค่าโครงการเปิดขายใหม่มากที่สุด 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EECอัตราดูดซับบ้านจัดสรรขยับขึ้น

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC 3 จังหวัด ไตรมาส 2/2565 หน่วยเหลือขายลดลง -7.8% อัตราดูดซับบ้านจัดสรรขยับขึ้น 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More