ธอส.เปิดบริการยืนยันตัวตนผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์

ธอส. เปิดบริการยืนยันตัวตนในการฝากเงินสดผ่านเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการเงินให้กับลูกค้า 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

BAM รับรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม จากงาน Money & Banking Awards 2023

BAM รับรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยม จากงาน Money & Banking Awards 2023 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธอส. จัดงานสัมมนา “การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า”

  นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการธนาคาร รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า”  โดยได้รับเกียรติจากนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่ง ธอส. ร่วมกับ คณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ จัดงานสัมมนาดังกล่าว เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐ ทราบถึงการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้า และแนวทางในการดำเนินการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับความผิดมูลฐาน โดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารเป็นช่องทางในการกระทำความผิดด้านการฟอกเงิน ยกระดับความร่วมมือในการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามบัญชีม้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อให้สถาบันการเงินของรัฐเป็นกลไกหลักในการป้องกันมิให้ลูกค้าได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยทุจริตทางการเงิน อันเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีในระดับประเทศ โดยในโอกาสนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะกรรมการธนาคาร และกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นายรัฐสภา จิระกรานนท์ กรรมการธนาคารและกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารจากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง) เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เลขาธิการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ  ผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐอีก 7 แห่ง เข้าร่วมงานสัมมนา ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสด ผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ ผู้บริหารและพนักงานของสถาบันการเงินของรัฐอีก 7 แห่ง รับชมด้วย 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธอส. เปิดระบบยืนยันตัวตน แอป GHB ALL GEN 

27 มิ.ย.นี้ ธอส. เปิดระบบยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าก่อนโอนเงิน ผ่านแอป GHB ALL GEN แนะลงทะเบียนใบหน้าได้ที่สาขา ธอส. ทั่วประเทศ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

การขอสินเชื่ออาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับประวัติอย่างเดียวอีกต่อไป

ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Banking) เมื่อโอกาสในการขอสินเชื่ออาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับประวัติการชำระเงินอย่างเดียวอีกต่อไป 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More