ธพว.หนุนเอสเอ็มอีดึงงานวิจัยต่อยอดธุรกิจ

SME D Bank ผนึก PSU จัดมหกรรม ‘Innovation Bazaar Vol.2’ สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อยอดธุรกิจด้วยงานวิจัย-นวัตกรรม 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธพว.สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนช่วยฟื้นธุรกิจ

ธพว.จัดกิจกรรมพบผู้ประกอบการรายย่อยกลุ่มธุรกิจสปา และนวดแผนไทย แนะนำบริการและอธิบายเงื่อนไขสินเชื่อ สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนช่วยฟื้นธุรกิจ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธพว.หนุนเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ 3%

ธพว.หนุน“เติมพลัง SMEsไทย ก้าวไปด้วยกัน” หวังเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน นำไปใช้เสริมสภาพคล่อง รักษาการจ้างงาน  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ในพื้นที่ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

SME D Bank เสริมแกร่งเอสเอ็มอี

SME D Bank จับมือ NANA HALAL HUB เสริมแกร่งเอสเอ็มอี สร้างโอกาสจำหน่ายสินค้า สู่ตลาดอาหรับ ขุมทรัพย์ใหม่ SMEs ไทย 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธพว. ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ธพว. ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น แสดงพลังรณรงค์เสริมสร้างวัฒนธรรมคุณธรรม สุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในการดำเนินงาน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More