เดินหน้าพลิกโฉมศิลปหัตถกรรม

พาณิชย์ ส่งเสริมใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พลิกโฉมศิลปหัตถกรรมยุคใหม่ให้แข่งขันในตลาดโลก มุ่งผลักดันให้เกิด Creative Craft Economy สร้างรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ปั้นเยาวชนคว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลก

GPSC ปั้นเยาวชนคว้ารางวัลนวัตกรรมระดับโลกพัฒนาต่อยอดผลงาน สร้างสรรค์สังคมไทยยั่งยืน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี” ขึ้นแท่นครองใจพ่อแม่

“โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี” ครองใจพ่อแม่ ดัน “โชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส” สำเร็จเกินคาดตั้งแต่ปีแรก 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดันสำนักงานบัญชีสู่ดิจิทัล

กรมพัฒน์ฯ ยกระดับสำนักงานบัญชีคุณภาพ สู่การเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัล  สร้างความสามารถการแข่งขัน การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

พร้อมรับมือ ฝุ่น PM2.5

“Bwell ”  เตรียมพร้อมรับมือ ฝุ่น PM2.5  จัดกระบวนทัพเครื่องฟอกอากาศ ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่ม 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More