BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOME & HOPE สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

BAM สนับสนุนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์

BAM สนับสนุนโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธอส.ผนึกกำลังสถาบันการเงินจัดงานร่วมใจแก้หนี้ฯ สัญจร

ธอส. รับนโยบายกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” สัญจร ครั้งที่ 4 จ.ชลบุรี ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานพันธมิตรเพื่อให้คำปรึกษา แก้ไขหนี้ เติมเงิน เสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเงื่อนไขพิเศษมากมาย ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

BAM อัดแคมเปญกระตุ้นผลเรียกเก็บทั้ง NPL NPA

  BAM เผยผลการดำเนินงานปี 2565 อยู่ในระดับที่น่าพอใจ หลังใช้กลยุทธ์รุกซื้อสินทรัพย์จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เข้ามาบริหารจัดการ และออกโครงการช่วยแก้ไขปัญหาลูกหนี้ เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจปกติ พร้อมอัดโปรโมชั่น แคมเปญ ทำยอดขายทรัพย์ทะลุเป้าที่วางไว้ พร้อมสร้าง Digital Platform รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เปิดโครงการ EaSy Green Fin by BAM

เปิดโครงการ EaSy Green Fin by BAM พัฒนาทรัพย์สินรอการขาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.พิษณุโลก 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More