BAM ร่วมมือสภากาชาดไทย จัด HOME & HOPE

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดนนทบุรี 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดสระบุรี 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดาว“ใส่ใจถึงบ้านบริการแบบองค์รวม”

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ผู้นำด้านแมททีเรียล ไซแอนซ์ (Materials Science) ร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เทศบาลเมืองบ้านฉาง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

มอบบ้านผู้ด้อยโอกาส

อนันดาฯ ส่งมอบบ้านพักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส จ. กาญจนบุรี พร้อมปิดโครงการ “Give Homes Give Hugs @ Kanchanaburi ด้วยความประทับใจ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อนันดาฯร่วมปันความสุข

อนันดาฯ ชวนเจ้าของร่วม ปันความสุข สร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส จ.กาญจนบุรี ปิดโครงการต่อเนื่อง 3 ปี 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More