SR ปักธงรายได้แตะ 2 พันล้าน

นายเกียรติ  วิมลเฉลา (คนกลาง) ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) หรือ SR  เปิดแผนปี 62ในงาน  Opportunity day 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

EA ต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นายออมสิน ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อที่โครงการประมาณ 1,852 ไร่ ขนาดกำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ซึ่ง COD แล้วตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมโครงการกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ทำการเพาะปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์ เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชออร์แกนิคจากพื้นที่ใต้แผงโซล่าเซลล์ และพื้นที่ที่ได้จัดสรรให้เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งให้ผลิตผลที่มีคุณภาพและปลอดภัย พร้อมพาเข้าเยี่ยมชมพื้นที่แปรรูปผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์อีกด้วย 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More