ปั้น“ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวโลก 

พิพัฒน์ ประกาศดัน “พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวโลก  หนุนท้องถิ่นคู่ชุมชนบูมท่องเที่ยวคุณภาพ  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท. เร่งเครื่องพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ อันก่อให้เกิดการร่วมกันพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ พพท. กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยลวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ยกระดับสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวรายงานพร้อมให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นพิเศษฯ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ครอบคลุม 3 จังหวัด สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 150 คน  ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.รับอานิสงระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ดันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลารับนักท่องเที่ยว

“พิพัฒน์” แย้มแผน  5 ปี กรุยทางยกระดับพื้นที่พิเศษฯ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่ต้นแบบการท่องเที่ยวยั่งยืน พัฒนามาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ รับอานิสงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ และกรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ IMT-GT 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More