P&G จับมือ จับมือพันธมิตร สร้างบ้านจากวัสดุรีไซเคิล

P&G จับมือ GC, Sansiri, Lotus และ Habitat Group สานต่อวิสัยทัศน์ความยั่งยืน ภายใต้โครงการ ‘Upcycling Plastic House 2022 ร่วมสร้างบ้านจากวัสดุรีไซเคิลสู่บ้านเพื่อสตรีในสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

TOA จัดแต่งแต้มสีสันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)  จับมือมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย (Habitat) เดินหน้ารวมพลังเยาวชนจิตอาสา ลงพื้นที่ร่วมแต่งแต้มสีสันที่สดใส เนรมิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บึงกาสาม (วัดเจริญบุญ) ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กอย่างสมวัย 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

มอบบ้านผู้ด้อยโอกาส

อนันดาฯ ส่งมอบบ้านพักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส จ. กาญจนบุรี พร้อมปิดโครงการ “Give Homes Give Hugs @ Kanchanaburi ด้วยความประทับใจ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อนันดาฯร่วมปันความสุข

อนันดาฯ ชวนเจ้าของร่วม ปันความสุข สร้างบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส จ.กาญจนบุรี ปิดโครงการต่อเนื่อง 3 ปี 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More