ตำรวจเฮ!!ธอส.คลอด 4 มาตรการ แก้หนี้

ธอส. ออก 4 มาตรการ แก้ปัญหาหนี้สินตำรวจ 4,000 ล้านบาท พร้อมเปิดลงทะเบียนผ่าน Application : GHB ALL มกราคม 2564 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธ.กรุงเทพลดดอกเบี้ย เพิ่มวงเงิน ช่วยลูกค้า

ธ.กรุงเทพ เดินหน้าช่วยลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ระยะที่ 2 ปรับลดเพดานดอกเบี้ย ขยายเพิ่มวงเงิน และมาตรการขั้นต่ำ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระให้ลูกหนี้ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธอส.มีลูกค้ารับความช่วยเหลือ 443,220 ลบ.

ธอส.ช่วยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 ผ่าน 10 มาตรการ รวม 443,220 ล้านบาท เตรียมสินเชื่ออีก 20,000 ล้านบาท สำหรับคนในครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธอส.พักหนี้ ลดดอก”บุคลากรทางการแพทย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศขยายความช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมใน มาตรการที่ 6 พักชำระเงินต้นระยะเวลา 4 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ลูกค้าเฮ!! ธอส.จัดหนัก พักเงินต้น ลดดอก

ธอส.จัดทำ “โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ” แบ่งเบาภาระลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้ ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More