LPN Wisdom คาดเปิดโครงการใหม่ติดลบ  5%

LPN Wisdom คาดตลาดอสังหาฯ ปี 2564 มีแนวโน้มการเปิดตัวโครงการใหม่ติดลบ  5% ถึงเพิ่มขึ้น 6% ขึ้นอยู่กับแนวโน้มการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ระลอกใหม่ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดัชนีราคาบ้านจัดสรร Q1/64 ลดลงร้อยละ -0.2

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 1 ปี 2564 ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่Q1/ 2564

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 152.2 จุด ลดลงร้อยละ – 0.8 ลดลงเป็นไตรมาสที่ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยเป็นการลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการQ1/2564 ทรงตัว

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบว่าค่าดัชนียังคงต่ำกว่าค่ากลางต่อเนื่อง 8 ไตรมาส 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ต่างชาติโอนห้องชุดต่ำสุด Q2/2563

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานสถานการณ์การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ ทั่วประเทศปี 2563 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More