REIC จับมือ RESAM พัฒนาระบบ MLS

REIC และ RESAM ร่วมมือจัดทำ “โครงการนำร่องระบบ MLS” สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น และจะเป็นเครื่องมือช่วยรัฐให้สามารถจัดค่าธรรมเนียมและเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More