เทรนด์ผู้บริโภคใส่ใจสินค้าเพื่อความยั่งยืน

เวทีเสวนาชี้เทรนด์ผู้บริโภคใส่ใจสินค้าเพื่อความยั่งยืน แนะผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่ Net Zero 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร”เพิ่มผลผลิตเกษตรกร

CPF ชู “โครงการปุ๋ยเปลือกไข่สู่ชุมชนและเกษตรกร” โมเดลความสำเร็จลดขยะ-ลดก๊าซเรือนกระจก     60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“ลุมพินี วิสดอม”ฟันธง“พลังงาน-สิ่งแวดล้อม-สุขภาพ”มาแรง

“ลุมพินี วิสดอม” ระบุ “พลังงาน–สิ่งแวดล้อม–สุขภาพ” เป็นสินค้าที่มาแรงในปี 2566 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาด หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 และสถานการณ์ที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง   60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“ลุมพินี วิสดอมฯ”แนะใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“ลุมพินี วิสดอมฯ” แนะผู้ประกอบการอสังหาฯ เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามพันธสัญญา COP26 ที่ประเทศไทยจะลดปริมาณการปล่อย CO2 ลงมา 20-25% ในปี 2573 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กรมโรงงาน จับมือส.เครื่องทำความเย็น

กรมโรงงานจับมือ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย จัดงาน “THAI AMMONIA REFRIGERATION 2022” ยกระดับความปลอดภัยในอุตสาหกรรมที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็น 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More