ร่วม“มหกรรมเที่ยวเมืองไทย”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างเดินเยี่ยมชมบูธ ภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ อพท. ได้ให้ข้อมูลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า พร้อมมอบของที่ระลึกจากชุมชนแก่นายกรัฐมนตรี สำหรับงานครั้งนี้ อพท. ได้เข้าร่วมออกบูธ นำเสนอบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานขององค์กร และบูธเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวในคุ้งบางกะเจ้า มาร่วมนำเสนอ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศภายใต้แนวคิด Save Partner โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เยี่ยมชมบูธ อพท.

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล (ครั้งที่ 3/2565) ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยมี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ซึ่งได้  รับมอบหมายจากนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับ 6 ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ OUR Khung Bangkachao ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.ชูโมเดล“องค์กรด้านการพัฒนา”

อพท. สยายปีกท่องเที่ยวยั่งยืนสู่ภาคเหนือตอนล่าง บรรจุแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวมาตรฐาน GSTC แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก หรือ TOP100 การยกระดับเมืองสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ ในแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 5 ปี 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท. ชวนทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวอุทยานธรณี

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.  มอบหมายสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว หรือ สพข. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณี (Geopark) วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยนำผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว นักสื่อความหมาย พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมเดินทางทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีลงไปในแหล่งและกิจกรรมการท่องเที่ยว นำร่อง 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยว : “แช่น้ำร้อน ย้อนตำนาน แลวิถีรอยเลื่อนแม่จัน” (อำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสน) และเส้นทางท่องเที่ยว : “ชิม แชะ เช็คอิน รอบถิ่นถ้ำหลวง” (อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย) ทั้งนี้ อพท. จะนำทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากผู้ร่วมเดินทางมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาปรับปรุงการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สีสันแห่งล้านนา” ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยชุมชนยังคงดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมของตนอย่างยั่งยืนต่อไป 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท. เร่งเครื่องพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน

เมื่อเร็วๆ นี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา “มหัศจรรย์แห่งวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา สู่การเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ อันก่อให้เกิดการร่วมกันพัฒนา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ พพท. กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยลวิถีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ยกระดับสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. กล่าวรายงานพร้อมให้การต้อนรับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นพิเศษฯ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ครอบคลุม 3 จังหวัด สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 150 คน  ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More