อพท.ชวนคนไทยโหวต”เกาะหมาก”ชิงแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

เกาะหมาก กวาดรางวัลอินเตอร์ อพท. ชวนคนไทยร่วมโหวต ชิงแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลกขวัญใจมหาชน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.รับมอบชุดตรวจเอทีเค

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมคณะผู้บริหาร อพท. รับมอบชุดตรวจ เอทีเค จำนวน 3,000 ชุด จากนายพิสิษฐ์ วรรณวิทยาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และนางนวรัตน์ วรรณวิทยาภา กรรมการ บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน อพท. ในทุกระดับ สำหรับใช้ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID–19 ทั้งก่อน และหลังการปฏิบัติงาน และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนและพื้นที่ อันเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม โอกาสนี้ นายพิสิษฐ์ ได้กล่าวว่า บริษัทฯ ทราบถึงข้อจำกัดของหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องงบประมาณที่จะนำมาจัดซื้อชุดตรวจ เอทีเค แจกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จึงยินดีให้การสนับสนุน และขอให้ทุกคนป้องกันและใส่ใจดูแลตัวเองอย่างต่อเนื่องต่อไป 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา กรุงเทพฯ  นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้มอบหมาย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้แทน เข้ารับรางวัล Friendly Design Awards ประจำปี 2565 ประเภท ส่งเสริมชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ และประเภทตึกอาคาร เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ เพื่อคนทั้งมวล จากอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 น่าน จากนายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล  รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า อพท. มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนความเท่าเทียมกัน โดยเชื่อว่า ทุกคนควรเข้าถึงความสุขจากการท่องเที่ยวโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการการเข้าสู่สังคม ผู้สูงวัยของประเทศไทย ดังนั้น ในทุกพื้นที่พิเศษที่ อพท. เข้าไปพัฒนา จะต้องส่งเสริมและบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for all) และหากมีการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวจะให้เน้นใช้รูปแบบอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล ซึ่งหมายถึงทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกายให้สามารถเข้าถึงได้ และใช้ประโยชน์ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม เช่น ทางลาด ทางเดินและห้องน้ำ เป็นต้น โดยในงานครั้งนี้ อพท. ยังได้นำชุมชนในพื้นที่พิเศษมาร่วมออกบูธและนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทั้งจากเมืองพัทยา สุโขทัย น่าน และสุพรรณบุรี (เมืองโบราณอู่ทอง) ถึง 9 กิจกรรม อาทิ เพ้นต์  ยาดมหัวโตทวารวดี ทำพวงมะโหดหอมย้อมมะพร้าว ทำสายคล้องแมสจากผ้าทอ โดยจัดแบ่งเป็นแต่ละรอบ  ต่อวัน ตลอดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 นี้ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share…

Read More

ร่วม“มหกรรมเที่ยวเมืองไทย”

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างเดินเยี่ยมชมบูธ ภายหลังเป็นประธานกล่าวเปิดงาน “มหกรรมเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม” โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ อพท. ได้ให้ข้อมูลการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า พร้อมมอบของที่ระลึกจากชุมชนแก่นายกรัฐมนตรี สำหรับงานครั้งนี้ อพท. ได้เข้าร่วมออกบูธ นำเสนอบทบาทหน้าที่และการดำเนินงานขององค์กร และบูธเส้นทางกิจกรรมท่องเที่ยวในคุ้งบางกะเจ้า มาร่วมนำเสนอ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เป็นการฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศภายใต้แนวคิด Save Partner โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล

เมื่อเร็วๆนี้ นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. พร้อมด้วย ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. และผู้บริหาร อพท. เข้ารับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2565 “DG Awards 2022” ประเภทรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  ซึ่งเป็นรางวัลจากผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานต่อการดำเนินการการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่มีการดำเนินงานทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล เปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ และวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ข้อมูลสู่แผนงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ อพท. ได้ ซึ่งสามารถนำไปสู่การวางแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของประเทศต่อไป 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More