กระแสงานไทยแลนด์เอนเนอร์ยี่อวอร์ดมาแรง

 พพ. มั่นใจรัฐ-เอกชน ตื่นตัวส่งผลงานประกวดโครงการประกวดไทยแลนด์เอนเนอร์ยี่อวอร์ด แย้มปี 63 มีการพัฒนา โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าชุมชน เข้าร่วมชิงรางวัลเวทีประกวด อาศัยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า และความหลากหลายของเชื้อเพลิง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

แนะลดขยะทะเลไทย

“นักวิจัย” แนะลดขยะทะเลไทย สร้างบุคคลต้นแบบปลูกจิตสำนึกคัดแยกขยะ-สร้างสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่า      60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

กมธ.พลังงานติดตามนโยบายพลังงาน

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านนโยบายพลังงาน มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน   60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

จุดเริ่มต้นการอนุรักษ์ทรัพยากรหญ้าทะเล

“ปริศนาหญ้าทะเล”จุดเริ่มต้นการอนุรักษ์ทรัพยากรหญ้าทะเล…ของเยาวชนเกาะลิบงเพื่อพะยูนฝูงสุดท้าย 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“Save The Blue Project ”

โคเซ่ จัดโครงการ “Save The Blue Project ”เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมทางทะเล 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More