อพท. เดินหน้าดันพื้นที่พิเศษสู่มาตรฐานเมืองสร้างสรรค์โลก

อพท. เตรียมขยายผลนำแนวคิดด้านแผนงานการพัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น และทรัพยากรที่โดดเด่นของพื้นที่ ต่อยอดพัฒนาเมืองในพื้นที่พิเศษอื่นๆ มุ่งสู่เมืองสร้างสรรค์      60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.ชู“สุโขทัย โมเดล”นำพื้นที่พิเศษสู่เมืองสร้างสรรค์โลก

“สุโขทัย” ขึ้นแท่นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลกของยูเนสโก อพท. เดินหน้าจัดสรรงบประมาณ และบูรณาการงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หวังพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับชุมชน แย้มแผนดันพื้นที่พิเศษอื่นๆ เข้าสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.ชวนเล่นเกม 3 มิติ

อพท. ส่งเกม 3 มิติ สร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทอง ดึงนักท่องเที่ยวตามรอยเข้าพื้นที่ชุมชนในพื้นที่พิเศษ อพท. พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โครงการ ชิม ชอป ใช้ มั่นใจช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

พัฒนาชุมชนฝั่งทะเลตะวันตก

เมื่อเร็วๆ นี้ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ(ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง โดยมีนายสุเทพ เกื้อสัง รองผู้อำนวยการ อพท. และ ผศ.ดร.จิตศักดิ์ พุฒจร อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดตั้งเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนประจำจังหวัด ณ โรงแรม ทินิดี จังหวัดระนอง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เปิดเส้นทาง “คุ้งบางกะเจ้า”

นายเตชพล ฐิตยารักษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ อพท. ในโอกาสเปิดกิจกรรม “Kick off เที่ยวนี้ที่ไม่เหมือนเดิม…ที่คุ้งบางกะเจ้า” 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More