‘อธิคุณ’ประกาศยกระดับอพท.สู่องค์กรประสิทธิภาพสูง

‘อธิคุณ’ ดันอพท.ขึ้นองค์กรประสิทธิภาพสูง ยกระดับบุคลากร-หารายได้-สร้างความมั่นคง ประเดิมยกระดับบุคลากรขึ้นเป็นนักยุทธศาสตร์และวางแผน เตรียมศึกษา Business Model สร้างรูปแบบธุรกิจและบริการ สร้างรายได้สนับสนุนองค์กร 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.ดัน”อี-คอมเมิร์ช”สร้างรายได้ให้ชุมชน

อพท.ปรับแผนเน้นโครงการสรา้งรายได้ช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 รอบที่ 2  เตรียมศึกษาเพื่อผลักดันช่องทาง อี-คอมเมิร์ชระบายสินค้าชุมชน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ผอ.ใหม่อพท.

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อพท. เป็นวันแรก 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เที่ยวไหนดี บุรีรัมย์ไง!!ความงามปากปล่องภูเขาไฟ

อพท. ชวนเที่ยว ‘เขากระโดง’ จังหวัดบุรีรัมย์ ชมความงามปากปล่องภูเขาไฟ ‘ไม่ว่าใครก็เที่ยวได้’ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.เปิด10 กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อีสานใต้

อพท. ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม นำร่องเปิดตัว 10 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ใน 3 จังหวัดแดนอีสานใต้ หวังใช้การท่องเที่ยวช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More