แวะบูธ อพท. เที่ยวงานพระนครคีรี  

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี “เยือนถิ่นพริบพรี สดุดีจอมราชัน แดนสร้างสรรค์อาหารไทย” ในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2566 ณ บริเวณบนพระนครคีรี (เขาวัง) และบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.4  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 สำหรับในงานครั้งนี้ อพท. ได้จัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองเพชรบุรีและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร ผ่านการลงมือทำด้วยตนเองและการสาธิตอาหารเด่นของชุมชน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO จังหวัดเพชรบุรี อาทิการปรุง ขนมตาล ยำหัวโหนด แกงจืดลูกตาลอ่อน แกงกุรุหม่า ลูกชุบโบราณ น้ำสามรส นักเก็ตปลาส้ม แกงหัวตาล ทองม้วนน้ำตาลโตนดและขนมข้าวตู จากชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพจากอพท. นอกจากนี้ยังนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การตอกกระดาษ การเชิดหนังใหญ่ และการแสดงหนังใหญ่วัดพลับพลาชัยของเด็กและเยาวชน รวมถึงการจำหน่ายสินค้าชุมชนในงานพระนครคีรีอีกด้วย ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร โดยงานจะจัดถึงวันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ปั้น“ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวโลก 

พิพัฒน์ ประกาศดัน “พื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” สู่มาตรฐานการท่องเที่ยวโลก  หนุนท้องถิ่นคู่ชุมชนบูมท่องเที่ยวคุณภาพ  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท. เร่งสร้างจริยธรรมและความโปร่งใส

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) พร้อมผู้บริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อพท. ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ และร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกัน ประจำปี 2566 รวมทั้งหารือและกำหนดแนวทางในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการสร้างจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อพท. รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ อพท. ได้มอบนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และได้ร่วมกันวิเคราะห์เตรียมการดำเนินงานตามเกณฑ์ของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) พร้อมมอบหมายผู้รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการตามตัวชี้วัดและองค์ประกอบข้อมูลในแต่ละหัวข้อให้ครบถ้วน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

“พิพัฒน์ ชู “เกาะหมาก” เกาะต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนโลก

“พิพัฒน์” ยก “เกาะหมาก” เกาะต้นแบบของประเทศไทย ตอบนโยบาย BCG ชูจุดเด่นเรื่อง การจัดการขยะ และความปลอดภัย ด้าน อพท. เร่งสปีด เฟ้นแหล่งท่องเที่ยวชิง Green Destinations Top 100 Stories ต่อเนื่อง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท. ส่งมอบโล่รางวัล PATA ชุมชนบ้านโคกเมือง

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. มอบหมายให้ นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อพท. เป็นผู้แทนส่งมอบโล่รางวัล PATA Gold Award  2022  ให้แก่ชุมชนบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ นายประสิทธิ์ ลอยประโคน ประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านโคกเมือง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More