อว.กระตุ้นมหาวิทยาลัยสร้างมนุษย์ดิจิทัล

ปลัดอว.ย้ำบทบาทของมหาวิทยาลัยดิจิทัลในการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ต้องมุ่งผลิต “มนุษย์ดิจิทัล” และเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมและใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในทุกมิติ ขณะที่รองเลขาฯสภาพัฒน์ระบุการใช้เครื่องมือ DMM เพื่อพัฒนาประเทศในนิเวศดิจิทัลต้องไม่หยุดอยู่แค่ในรั้วมหาวิทยาลัย และต้องประยุกต์เทคโนโลยีสากลให้เข้ากับภูมิสังคมไทยได้ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อว.ตรวจความคืบหน้าโครงการพลิกโฉมม.แม่ฟ้าหลวง

กระทรวง อว. ตรวจความคืบหน้าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลความคืบหน้าไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้กลุ่มการพัฒนา Global and Frontier Research 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อว.จัดทัพ Road Show ผ่านระบบออนไลน์

กระทรวง อว. จัดทัพโร้ดโชว์แบบออนไลน์ Reinventing University ภาคอีสาน มุ่งหวังสร้างความเข้าใจ-แนะแนวทางสู่การเปลี่ยนแปลงระบบมหาวิทยาลัยไทยในอนาคต 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อว.เดินหน้าพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

อว.เร่งเดินหน้าผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย หวังกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ พร้อมจัด 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ตามความถนัด ตั้งเป้าผลิตบุคลากรตอบโจทย์ประเทศ หวังยกระดับมหาวิทยาลัยทัดเทียมสากล 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อว.ดันเยาวชนสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ลุยปฏิวัตินักวิจัยรุ่นใหม่ที่เก่งทั้งศาสตร์และศิลป์ พร้อมตั้งเป้าผลักดันเยาวชนรุ่นใหม่สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More