อพท.ดัน”อี-คอมเมิร์ช”สร้างรายได้ให้ชุมชน

อพท.ปรับแผนเน้นโครงการสรา้งรายได้ช่วยชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด โควิด-19 รอบที่ 2  เตรียมศึกษาเพื่อผลักดันช่องทาง อี-คอมเมิร์ชระบายสินค้าชุมชน 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เจดีเซ็นทรัล“ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” ปี2

ประสบความสำเร็จกับโครงการ “ชวนกันมาช้อป น้องๆ สุขใจ” ที่เจดีเซ็นทรัลร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ขอหนังสือรับรองผ่าน DBD e-Service 

กรมพัฒน์ฯ ประกาศให้บริการออกหนังสือรับรอง รับรองสำเนาเอกสารนิติบุคคล ต้องขอผ่าน DBD e-Service เริ่ม 11 ม.ค.64  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ทีเส็บคว้ารางวัลส่งเสริมไมซ์ดีเด่น

ทีเส็บคว้ารางวัลองค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ดีเด่น 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

จุดเปลี่ยนพื้นที่ทำงานปี 64

การปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน – ก้าวสำคัญตลาดอาคารสำนักงานปี 64 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More