“เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง”

เอสซีจี จับมือ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ สสน. และสยามคูโบต้า หนุนชุมชนแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยตนเอง ด้วยความรู้คู่คุณธรรม ภายใต้โครงการ “เอสซีจีร้อยใจ 108 ชุมชน รอดภัยแล้ง” 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ดึงน้ำในขุมเหมืองเก่า สู้ภัยแล้ง

ก.อุตฯ ดึงน้ำในขุมเหมืองเก่า น้ำทิ้งโรงงานที่ผ่านเกณฑ์กฎหมาย เตรียมพร้อมผันเข้าระบบ 169 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเกษตรกรสู้วิกฤติภัยแล้ง ! 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

บจธ.  เตรียมจัดหาที่ดินให้เกษตรกรไม่มีที่ทำกิน

บจธ.  เตรียมจัดหาที่ดินให้เกษตรกรไม่มีที่ทำกิน อ. ปักธงชัย จ. นครราชสีมา ต้นแบบนำร่องที่ดินทำเกษตรเป็นของตนเองครบวงจร 200 ไร่ 60 ครัวเรือน ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารการจัดการที่ดินแบบครบวงจร ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โมเดลการกระจายการถือครองที่ดินให้เกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

มอบเงินสนับสนุน

นายชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  มอบเงินช่วยเหลือแก่ ด.ช.มูฮำหมัดฟัย รุซ ดือเร๊ะ ผู้พิการทางออทิสติกจำนวน 112,420 บาท 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

เปิดภารกิจ บจธ. มุ่งกระจายการถือครองทรัพย์สินให้มีความเป็นธรรม

บจธ. เดินหน้าสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขของคนไทย เน้นสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการกระจายการถือครองทรัพย์สินให้มีความเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More