อพท. ชวนทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวอุทยานธรณี

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.  มอบหมายสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว หรือ สพข. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานธรณี (Geopark) วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยนำผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยว นักสื่อความหมาย พร้อมด้วยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมเดินทางทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สาย และอำเภอแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีลงไปในแหล่งและกิจกรรมการท่องเที่ยว นำร่อง 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางท่องเที่ยว : “แช่น้ำร้อน ย้อนตำนาน แลวิถีรอยเลื่อนแม่จัน” (อำเภอแม่จันและอำเภอเชียงแสน) และเส้นทางท่องเที่ยว : “ชิม แชะ เช็คอิน รอบถิ่นถ้ำหลวง” (อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่สาย) ทั้งนี้ อพท. จะนำทุกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่ได้จากผู้ร่วมเดินทางมารวบรวมเป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาปรับปรุงการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สีสันแห่งล้านนา” ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยชุมชนยังคงดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมของตนอย่างยั่งยืนต่อไป 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ท.ท.ช.ประกาศ“เชียงราย”พื้นที่พิเศษ จุดพลุ“ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สีสันแห่งล้านนา”

ท.ท.ช. ไฟเขียวประกาศเชียงราย พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชูจุดขาย “ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สีสันแห่งล้านนา” พร้อมคลอดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระยะ 5 ปี ลุยพัฒนา 270 โครงการ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ศูนย์ข้อมูลชี้ชัดอสังหาฯเชียงใหม่ผ่านจุดต่ำสุด

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ เชียงใหม่ผ่านจุดต่ำสุดเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวในปี 2565 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

อพท.ประกาศส่ง“สุโขทัย”ชิงเมืองแห่งการเรียนรู้โลก

อพท.ร่วมกับจังหวัดสุโขทัย ประกาศศักยภาพเมือง ส่งข้อมูลเข้าชิงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ องค์การยูเนสโก หรือ GNLC  ตอกย้ำความสำเร็จของการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สู่เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง หวังประโยชน์สำคัญต่อการสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวและนักเดินทางจากทั่วโลกปักหมุดเป็นเป้าหมายของการเดินทาง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ ปี 64

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More