กทปส.ดันศักยภาพเทคโนโลยีการแพทย์

กทปส.ผลักดันศักยภาพด้านเทคโนโลยีการแพทย์ผ่านระบบห้องแยกโรคชนิดความดันลบ และระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) รพ. สมเด็จฯ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ผลไม้ไทยปลอดไวรัสโคโรนา 2019

DITP ยืนยัน ทั่วโลกเชื่อมั่นผลไม้ไทยปลอดภัยมีคุณภาพเผยมูลค่าการส่งออกโต 1.2 แสนล้าน ในสถานการณ์โควิด-19    60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More