พช.ขับเคลื่อนประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พช.ยกทัพสั่งลุย ขับเคลื่อนการประกวดผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับประเทศเพื่อเชิดชูเกียรติและชิงเงินรางวัลพัฒนาตำบล 1 ล้านบาท 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

แนะเก็บภาษีรถควันดำ-เพิ่มพื้นที่สีเขียว“แก้ฝุ่นพิษ”

สภาวิศวกร ระดมสมอง แนะรัฐตระหนักฝุ่น PM 2.5 ภัยพิบัติระดับชาติ ชี้ทางออก 3 ด้านหลัก คือ เก็บภาษีรถยนต์ปล่อยควันดำ พัฒนานวัตกรรมแก้ปัญหาฝุ่น และวางระบบผังเมืองใหม่ เน้นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนเมือง 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

คณะฑูตสนใจโครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา

ททท.เดินหน้า”โครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว” หลังโครงการ 1 ไร่แก้จน จ.ราชบุรี ถึง อ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย จ.บุรีรัมย์ได้รับความสนใจจากคณะฑูต เตรียมลงพื้นที่โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ-ชุมชนปากน้ำประแส จ.ระยอง, โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง-ชุมชนบ้านแหลม จ.นครศรีธรรมราช และโครงการเกษตรวิชญา-ชุมชนบ้านไร่กองขิง จ.เชียงใหม่ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า หลังจากโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ในปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จและได้รับกระแสตอบรับที่ดี ททท.จึงมีแนวคิดต่อยอดศาสตร์แห่งองค์ราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สู่สากล เพื่อเผยแพร่ศาสตร์ของพระราชา และการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น จนต่อยอดมาเป็นโครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว” โดยผ่านไป 2 เส้นทางคือ โครงการ 1 ไร่แก้จน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน มณฑลทหารบกที่ 16 จ.ราชบุรี–ชุมชนบ้านศาลาดิน จ.นครปฐม และ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย-ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ปรากฏว่า ได้รับความสนใจจากคณะฑูตกว่า 25 ประเทศที่ร่วมลงพื้นที่ในแต่ละเส้นทาง และให้ความสนใจในการเรียนรู้ศิลปะ-วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ของสมุนไพร การเกษตรกรรม การนวดแบบโบราณ ตลอดจนการสวมชุดไทย และลงมือทดลองทำด้วยตัวเอง ซึ่งเชื่อว่า จะทำให้เกิดการเผยแพร่สิ่งเหล่านี้ออกไปให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับรู้เพิ่มขึ้น มีส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น นายวิศรุต อินแย้ม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี กล่าวว่า “โครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว” เป็นโครงการต่อยอดศาสตร์แห่งองค์ราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สู่สากล เพื่อเผยแพร่ศาสตร์ของพระราชา ในการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่คาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา และการเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ได้ผสานวิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการสร้างความเข้มแข็งสู่เมืองรองในแอ่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจของคุณูปการของศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ” โดยเส้นทางท่องเที่ยวทั้ง 5 เส้นทาง ที่คณะทูตจะได้ลงพื้นที่นั้น…

Read More