“เชื่อมคนป่วย/ผู้เฝ้าระวังโควิด – 19”

เอ็นไอเอชวนรู้จัก 5 นวัตกรรม “เทเลเฮลธ์” ฝีมือคนไทย “เชื่อมคนป่วย และผู้เฝ้าระวังโควิด – 19” ระยะไกลให้ใกล้มือหมอ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

แท็กซี่ตรวจ COVID-19 ฟรี

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จัด “โครงการตรวจ Covid -19 ฟรี ให้พี่ๆ Taxi Hero” ผู้ขับรถแท็กซี่ตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Drive Thru ฟรี 10 คน ต่อวัน เริ่มตรวจวันนี้ – 10 เมษายนนี้  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ยื่นงบการเงิน ผ่านDBD e-Filingช่องทางเดียว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หนุน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ …สู้โควิด-19” ออกประกาศ..งดให้บริการนำส่งงบการเงิน สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และสำเนารายงานประจำปีของนิติบุคคล ด้วยตนเอง  ให้นำส่งฯ ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ DBD e-Filing เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น  60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

แฟมิลี่มาร์ท จำกัดลูกค้าเข้าร้าน

ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเดินทาง แฟมิลี่มาร์ท เปิดปฏิบัติการความพร้อมขั้นสุดเพื่อให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจ แฟมิลี่มาร์ท คือ ร้านสะดวกซื้อปลอดภัยตลอดเวลาที่มาใช้บริการ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More

ธ.กรุงเทพ เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารกรุงเทพ เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 5 บาท 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More