กทปส.ดันศักยภาพเทคโนโลยีการแพทย์

กทปส.ผลักดันศักยภาพด้านเทคโนโลยีการแพทย์ผ่านระบบห้องแยกโรคชนิดความดันลบ และระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) รพ. สมเด็จฯ 60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

Read More