เปิดเส้นทาง “คุ้งบางกะเจ้า”

นายเตชพล ฐิตยารักษ์ (ที่ จากซ้ายรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ (ที่ จากซ้ายผู้อำนวยการ อพทในโอกาสเปิดกิจกรรม “Kick off เที่ยวนี้ที่ไม่เหมือนเดิมที่คุ้งบางกะเจ้า”

โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานที่ อพทได้ไปร่วมพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เส้นทางใน ตำบล ณ ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ

Related posts

Leave a Comment