กมธ.พลังงานติดตามนโยบายพลังงาน

คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความเห็นด้านนโยบายพลังงาน มุ่งหวังให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน  

นายเพทาย หมุดธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ให้การต้อนรับพลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ รองประธานกรรมาธิการพลังงาน คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายพลังงานของประเทศ ขณะเดียวกันได้มีการหารือถึงนโยบายและแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

 

 

“การเดินทางมาตรวจเยี่ยมของ กมธ.พลังงาน เพื่อดูในภาพรวมการดำเนินงานของ สนพ. ในด้านแผนและโครงสร้างนโยบายต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ขณะเดียวกันก็ดูในส่วนของแผนปฏิรูปด้านพลังงานที่ได้มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามา นอกจากนี้ ได้มีการหารือในเรื่องของไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันเป็นการดำเนินงานของ 5 หน่วยงาน ที่นำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงได้พูดคุยถึงเรื่องราคาค่าไฟฟ้าด้วย

ในส่วนของราคาปิโตรเลียมมีการพูดคุยถึงแนวทางการใช้ B7 และ B20 และกลไกราคาไบโอดีเซล การปรับราคา NGV รวมถึงนโยบายการปรับเสรีการค้า และการปรับตัวเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) พร้อมกำหนดอัตราค่าชาร์จไฟฟ้ารองรับโครงการ Smart City ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้าน EV ในระดับภูมิภาคต่อไป

สุดท้ายมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านขยะที่เน้นไปที่สังคมแห่งความยั่งยืนและพลังงานจากพืชพลังงานเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกต่อไปในอนาคต”รองผู้อำนวยการ สนพกล่าว

Related posts

Leave a Comment