ลูกพาพ่อมาเข้าฟรี!!!

โชว์โลมาภูเก็ตส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นวันพ่อลูกพาพ่อมาเข้าฟรี!!!

โชว์โลมาภูเก็ตส่งเสริมให้ครอบครัวอบอุ่นวันพ่อลูกพาพ่อมาเข้าฟรี!!! วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2562 รอบการแสดงเวลา 11.00 น. 14.00 น. และ 17.00 น.

มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
– สำหรับคุณพ่อที่มากับครอบครัว รับฟรีทันที 1 ท่าน
– โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้รวมกับโปรโมชั่นหรือส่วนลดอื่นได้
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสิทธิพิเศษหรือเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้

Leave a Comment